Solvent ve Çözücü Kimyasallar

fAALİYETLER

Verimli ve kaliteli su için...

Solvent ve çözücü kimyasallar, birçok endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılan önemli kimyasal bileşenlerdir. Solventler, genellikle sıvı formda bulunan ve başka maddeleri çözebilen kimyasallardır. Çözücüler ise özellikle bir madde içinde başka bir maddeyi çözme yeteneği olan kimyasal maddelerdir.

Bu tür kimyasallar, boya ve kaplama endüstrisinden temizlik ürünlerine, ilaçlardan elektronik üretimine kadar bir dizi endüstriyel süreçte kullanılır. Solventler, bir maddenin özelliklerini değiştirme, reaksiyon hızını artırma veya çözünürlüğü artırma gibi bir dizi işlevi yerine getirebilir. Ancak, bu kimyasalların kullanımıyla birlikte, güvenlik ve çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Bu nedenle, endüstri profesyonelleri, solvent ve çözücü seçiminde, güvenlik standartlarına ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygunluğu değerlendirirken dikkatli bir şekilde hareket ederler.

Solvent ve Çözücü Kimyasallar

  • Hidrokarbon bazlı çözücülerle sistem temizliği
  • Mekanik bakım grupları için çözücü solventler
  • Elektrik&elektronik bakım grupları için çözücü solventler